CHODNÍKY
18.03.2007

    
Ve své ZOO si můžete vybrat z několika typů chodníků. Ty bývají nejčastěji z cihel, kamenů, asfaltu, písku nebo betonu.
Každý typ chodínků má graficky něco do sebe a každý se jinak hodí k danému prostředí.
Například k savanám se spíš hodí pískový povrch nebo u tundry naopak kamení.