SEZNAM ZVÍŘAT - KROKODÝL NILSKÝ
21.12.2006

 

 

Třída: Plazi

Řád: Krokodýlové

Čeleď: Krokodýlové

Původní výskyt: Střední Afrika

 

Stav: Menší ohrožení

 

Prostředí: Mokřiny.

  

 

 

 ZAJÍMAVOSTI:

  1. Krokodýlům neustále rostou zuby.
  2. Krokodýli nemají potní žlázy..
  3. Když krokodýl odpočívá s otevřenou tlamou, tak dovolí ptákům, aby mu udělali ústní hygienu. 

Krokodýl (Crocodylus) je rod velkých vodních plazů, náležejících do čeledi krokodýlovitých.

Krokodýli jsou predátoři žijící v tropických oblastech Afriky, Asie, Ameriky i Austrálie. Vlastním životním prostředím krokodýlů je voda, přirozeně vyhledávají nejraději pomalé říční toky a jezera. Některé druhy, např. krokodýl mořský žijí však i v mořích při pobřeží.

Jejich potravou jsou různí savci, ptáci a ryby a také jiní plazi, které loví a nebo se živí na jejich mršinách.

Tělo krokodýlů je kryto rohovitými štíty, pod kterými leží kostěné desky. Krokodýli plavou pomocí silného, ze stran zploštělého ocasu, končetiny mají přitisknuté k tělu.

Oči jsou na svrchní straně hlavy, což umožňuje sledování okolí když zbytek těla je ponořen. Těsně za očima jsou ušní otvory, chráněné kožním záhybem. Komunikace prostřednictvím zvuků je významná mj. mezi rodiči a mláďaty.