SEZNAM ZVÍŘAT - BOBR
19.12.2006

 

 

Třída: Savci

Řád: Hlodavci

Čeleď: Bobrovití

Původní výskyt: Severní Amerika a Evropa

 

Stav: Zranitelný

 

Prostředí: Mokřiny

  

   

 

 ZAJÍMAVOSTI:

  1. Bobři jsou někdy vysazování padákem do vzdálených oblastí, aby stavěli přehrady a zmírnili erozi v řekách.
  2. Bobr dokáze zůstat pod vodou až 15 minut.

Bobr je převážně vodní živočich pověstný stavěním hrází. Známe pouze 2 druhy. Bobr americký a euroasijský. Jsou podobní stavbou těla i svým chováním. Mezi sebou mají jen nepatrné rozdíly. Bobři váží okolo 16kg. Ovšem jsou i 40kg exempláře. Některé vyhynulé druhy se mohly rovat medvědům.