SEZNAM ZVÍŘAT - PANDA OBROVSKÁ
18.12.2006

 

 

Třída:Savci

Řád: Šelmy

Čeleď: Medvědovití

Rod: Ailuropoda

Druh: melanoleuca

Původní výskyt: ČÍNA

 

Stav: Ohrožený 

 

Prostředí: Mírný les:

 

 

 

 ZAJÍMAVOSTI:

  1. Panda veliká je býložravec a může sníst až 18kg potravy
  2. Tlapy pandy veliké mají zápěstní kůstku, která funkuje jako palec.
  3. Pandy stráví žraním 12 až 14 hodin denně
  4. V divočniě žije okolo 1000 jedinců. 

Panda obrovská je obecný název pro medvěda žijícího v provinciích Číny. Svým vzhledem se panda podobá některým medvědům. Vyjímkou jsou černé skvrny nad očima, ušima a nohou. Také černý pruh přes ramena je typický pouze pro pandu. Panda žije ve vysokých nadpořských výškách a živí se nejčastěji výhonky z babusu.

Samice váží okolo 80kg, samci 100kg. Tzv. šestý prst pandy je ve skutečnosti prodloužená zápětsní kůstka, sloužící k uchopení potravy. Pokud panda trpní nedostakem potravy, může se stát, že udělá paseku v lidských obydlích.

Mnohé věci o životě padny přesto zůstavají nejasné. Zimu přežívají v doupětech spolu se svým zimním spánkem.