SEZNAM ZVÍŘAT - KAPUSTŇÁK ŠIROKONOSÝ
10.08.2007


Latinský název: Trichechus manatus

Kapustňák širokonosý rozhodně nepatří k drobným obyvatelům moře, přesto ho staří námořníci v mnoha pověstech dávali do souvislosti s mořskými pannami. Pronásledování kapustňáků kvůli masu a kůži sahá až do 18. století. Pro jejich neuvěřitelný apetit na rostliny, které rostou pod vodou, jsou dnes vysazováni v určitých místech světa, aby zabránili zadušení zdravé vody, k němuž dochází při přemnožení vodních rostlin.