SEZNAM ZVÍŘAT - Styracosaurus
10.05.2007

 

 


První fosilní pozůstatky tohoto monstrózního rohatého dinosaura byly shromáděny v Albertě v Kanadě paleontologem Charlesem Mortramem Sternbergem a pojmenovány zřejmě nejslavnějším kanadským paleontologem Lawrencem Lambem v roce 1913 jako Styracosaurus. Rodový Název vychází z řečtiny a značí doslova "ještěr s bodci", zatímco druhový odkazoval na kanadskou provincii Alberta. V roce 1935 bylo stejné místo navštíveno znovu expedicí z Royal Ontario Museum v  Torontu a doplněna řada kostí lebky a většina kostry. Nejvíc druhů bylo nalezeno a Americe, nejvíce pak v Arizoně, kde se našlo až 100 jedinců