KLÁVESOVÉ ZKRATKY
06.04.2007

 
Zde jsou kompletní klávesové zkratky ke hře.
 
 
F1
Přehled - Dodávky nákladu
 
F2
Přehled - V držení společnosti
 
F3
Přehled - Rentabilita
 
F4
Přehled - Sklon trati
 
F5
Přehled - Hustota dopravy
 
F6
Menu nastavení
 
F7
Uložit hru
 
F8
Načíst hru
 
SHIFT+F7
Rychlé uložení
 
SHIFT+F8
Rychlé načtení
 
F9
Přepínaní celé obrazovky
 
F11
Snížit rozlišení
 
F12
Zvýšit rozlišení
 
Scroll Lock
Přepínání volitelné/uzamčené kamery
 
Mezerník
Ve hře více hráčů přejít do režimu rozhovoru
 
Print Screen
Udělat Screenshot
 
M
Poslední zpráva
 
SHIFT+M

Další zpráva
 
N

Poslední noviny
 
D
Poslední dialog
 
F
Vyhledat město
 
SHIFT+C
Detaily o společnosti
 
SHIFT+T
Detaily o vlaku
 
SHIFT+S
Detaily o stanici
 
Page Down
Další vlak/společnost/stanice
 
Page Up
Předchozí vlak/společnost/stanice
 
K
Burza
 
+ (plus)
Zvýšit rychlost hry     +
 
- (Minus)

Snížit rychlost hry
 
Pause
Pozastavit hru (zap./vyp.)
 
Tab
Skrýt spodní rozhraní (zap./vyp.)
 
H

Skrýt stromy (zap./vyp.)
 
G
Souřadnicová síť (zap./vyp.)
 
SHIFT+E
Editační režim (zap./vyp.)
 
SHIFT+N
Jména měst (zap./vyp.)
 
W
Pískání aktuálního vlaku
 
/
Přepínač rychlosti snímkové frekvence
 
CTRL+Z
Tah zpět (pouze při pokládání tratě)
 
. (Tečka)
Vložit kód cheatu
 
L
Účetní kniha - hlavní stránka
 
I
Účetní kniha - příjmy
 
B
Účetní kniha - rozvaha
 
A
Účetní kniha - stav scénáře
 
Šipky
Kamera vpřed/zpět/doleva/doprava
 
SHIFT+ šipka nahoru/dolu
Kameru přiblížit/oddálit
 
SHIFT+ šipka doleva/doprava
Kameru otočit doleva/doprava
 
(0 až 9)
Zvolit kameru
 
SHIFT+ (0 až 9)
Přiřadit kameru